Upravljanje projektima rekonstrukcije INA benzinskih postaja

Usluga u tijeku

KUPAC IVICOM-a
INA d.d.

IVICOM OPSEG POSLOVA

  • Usluga upravljanja projektima na benzinskim postajama INA-e

Pokretanjem projekta „Plavi koncept“ INA d.d. započela je modernizaciju kompletne maloprodajne mreže uvođenjem Class goriva vrhunske kvalitete te dizel goriva s bio komponentom.
U sklopu projekta IVICOM pruža uslugu upravljanja projektima na modernizaciji mreže.
Vrijeme trajanja: 2012.-2014.