Idejna rješenja i projekti

hr_usluge2

Faza planiranja projekta završava u pred-inženjering stupnju. Koncepti faza projekta razvijeni su do stupnja koji omogućuje preciznije definiranje potrebnog proračuna projekta te definiranje provedbenih planova. U ovoj fazi, svi zahtjevi za kasnije faze projekta su općenito definirani.

  • Idejni projekt, izračuni i optimizacija
  • Dijagrami tijeka procesa
  • Oprema, sigurnost na radu, upravljanje i optimizacija procesa
  • Opis procesa i postrojenja
  • Pomoć pri predugovaranju