Usluge

hr_usluge

‘Od idejnog rješenja do ključa u ruke’ naš je moto s kojim često pristupamo kupcima. Ovisno o složenosti projekta i zahtjevima kupaca, u mogućnosti smo ponuditi pojedine segmente u realizaciji projekta, s time da posjedujemo znanje i reference za nuđenje cjelovitih rješenja.

Na zahtjev kupca možemo izvršiti sljedeće usluge:

 • Projektiranje po svim nivoima razrade dokumentacije (uz ishođenje dozvola za izgradnju u državama u kojima posjedujemo licence)
 • Stručni nadzori nad radovima
 • Upravljanje projektima izgradnje (planiranje i praćenje)
 • Nadzor i kontrola kvalitete nad proizvodnjom opreme (čelične konstrukcije i razna strojarska oprema)
 • Stručni poslovi zaštite na radu (Koordinator II) tijekom izvođenja radova
 • Energetsko certificiranje zgrada itd.

usluge2

Po potrebi možemo izraditi slijedeću projektnu dokumentaciju:

 • Studije opravdanosti projekta
 • Idejna rješenja, idejne projekte te glavne projekte
 • Izvedbene projekte za sve najvažnije inženjerske struke
 • Radioničku dokumentaciju za čelične konstrukcije, tlačnu opremu uključivo cjevovode kao i ostalu strojarsku opremu
 • Sanacijske programe, planove te elaborate zaštite okoliša
 • Elaborate EX zona
 • Elaborate zaštite od požara
 • Elaborate zaštite na radu (Koordinator I)
 • Dokumentaciju za odobrenje konstrukcije tlačne opreme od strane Tijela za ocjenu sukladnosti (TOS/Notify Body)
 • Izradu troškovnika i tenderske dokumentacije
 • Planiranje i praćenje realizacije projekta sa tehničkog i financijskog aspekta, itd.