Slider 2

Slider 2

Slider 3

Slider 3

Izdvojeni projekti

Proizvodnja, skladištenje i otprema propena i propana u Rafineriji nafte Rijeka
Rekonstrukcija i modernizacija Rafinerije nafte Rijeka – Silos za koks i luka za pretovar
Vjetroelektrana Krnovo, 72 MW
Rekonstrukcija i modernizacija Rafinerije nafte Rijeka – DCU