Nabava i puštanje u pogon

hr_usluge4

IVICOM može pružiti podršku pri nabavi odgovarajućih tehničkih komponenata, montaži i puštanju u pogon u svim tipovima proizvodnih pogona.

  • Pomoć pri nabavi
  • Kvalifikacije / Izbor izvoditelja / Vendor
  • Priprema i pregled ponuda
  • Pregled dokumentacije / koordinacija
  • Kontrola kvalitete
  • Podrška pri testiranju performansi