INA Rafinerija nafte Sisak SRU

Ishođena uporabna dozvola, postrojenje u pogonu

KUPAC IVICOM-a
KTI TECHNIP, Italija / Studeni 2006.

IVICOM OPSEG POSLOVA
Građenje:
Vođenje građenja i strojarskih radova (proizvodnja opreme i montaža, predizrada cjevovoda i montaža) – glavni inženjer građenja