Završetak izrade baznih projekata za novi terminal rasutih tereta u Luci Ploče

Vijesti on 10 May , 2015
Otvoreni dio radionice tvrtke DHHI u Dalianu / Kina gdje će biti proizvedena mobilna oprema za novi terminal

Otvoreni dio radionice tvrtke DHHI u Dalianu / Kina gdje će biti proizvedena mobilna oprema za novi terminal

U prosincu 2014 god, IVICOM Consulting je potpisao sa tvrtkom CNBM International Engineering, Peking / Kina, ugovor po sistemu ‘Ključ u ruke’ za izgradnju dijela terminala rasutih tereta u Luci Ploče.

Opseg našeg ugovora je sustav transporta (trakasti transporteri kapaciteta do 4.000 t/h), stanica za utovar željezničkih vagona te sustav upravljanja cijelog terminala koji je namijenjen prvenstveno za pretovar ugljena i željezne rudače.

CNBM (sa tvrtkom DHHI kao podizvođačem) je zadužen za proizvodnju i isporuku mobilne lučke opreme kao što su brodoiskrcivač (grab ship unloader) te kombinirani stroj odlagač-uzimač (stacker reclaimer) uz nadzor IVICOMa nad proizvodnjom u kineskim tvornicama.

IVICOM je upravo dovršio bazne projekte za svoj dio ugovora i nastavlja sa izradom izvedbenih projekata te narudžbom i isporukom ključne opreme za sustav transporta.

Investicija u terminal rasutih tereta će biti 30 mil €, a početak rada novog terminala je predviđen u listopadu 2016 god.