Vjetropark Krnovo Elektroprivreda Crne Gore

Usluga u tijeku

KUPAC IVICOM-a
IVICOM CONSULTING kroz Krnovo Green Energy kao SPC / Veljača 2011.

IVICOM OPSEG POSLOVA
Mjerenje vjetra i obrada podataka
Izrada idejnog projekta
Ishođenje potrebnih dozvola za gradnju
Izrada izvedbenih projekata
Vođenje građenja