Modernizacija INA rafinerije nafte Rijeka

Ishođena građevinska dozvola, postrojenje izgrađeno.

KUPAC IVICOM-a
OTF, Mađarska / Listopad 2007.

IVICOM OPSEG POSLOVA
Ishođenje dozvola:

  • Izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu
  • Izrada projekta izvedenog stanja te priprema dokumentacije za tehnički pregled za ishođenje uporabne dozvole
  • Izvedbeni projekti temelja i podzemnih instalacija, čelične konstrukcije i elektrotehnički projekt u potpunosti izrađeni od strane IVICOM-a na temelju ulaznih podataka OTF-a, nostrifikacija strojarskog dijela i instrumentacije od strane IVICOM-a

Građenje:
Vođenje građenja te građevinskih i strojarskih radova – glavni inženjer gradilišta

Modernizacija Rafinerije nafte u Rijeci obuhvaća izgradnju tri procesna postrojenja u sklopu Hidrokreking kompleksa: Hidrokreking, Proizvodnja vodika, Izdvajanje sumpora. U sklopu projekta I faze modernizacije, vrijednog 400 mil €, IVICOM je pružao usluge izrade projektne dokumentacije, ishođenja dozvola za građenje, nostrifikacije projekta i vođenje građenja.
Vrijeme trajanja: 2007.-2009.