INA Rafinerija nafte Sisak postrojenje za izomerizaciju

Ishođena građevinska dozvola, postrojenje izgrađeno

KLIJENT IVICOM-a
Y.W.  Engineering / 2008.

IVICOM OPSEG POSLOVA
Ishođenje dozvola:

  • Izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu, izrada projekta izvedenog stanja te priprema dokumentacije za tehnički pregled za ishođenje uporabne dozvole
  • Izvedbeni projekti temelja i podzemnih instalacija, čelične konstrukcije i elektrotehnički projekt u potpunosti izrađeni od strane IVICOM-a na temelju ulaznih podataka klijenta, nostrifikacija strojarskog dijela, čeličnih konstrukcija i instrumentacije od strane IVICOM-a

Građenje:
Vođenje građenja te građevinskih i strojarskih radova – glavni inženjer gradilišta.