INA Rafinerija nafte Sisak HDS FCC benzina

INA-Rafinerija-nafte-Sisak-HDS-FCC-benzina-1

Ishođena građevinska dozvola, izrađena izvedbena dokumentacija, ishođena uporabna dozvola, postrojenje u pogonu

KUPAC IVICOM-a
OTF, Mađarska / Rujan 2006.

IVICOM OPSEG POSLOVA
Ishođenje dozvola:

  • Izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu
  • Izrada projekta izvedenog stanja te priprema dokumentacije za tehnički pregled za ishođenje uporabne dozvole
  • Izvedbeni projekti temelja i podzemnih instalacija, čelične konstrukcije i elektrotehnički projekt u potpunosti izrađeni od strane IVICOM-a na temelju ulaznih podataka OTF-a, nostrifikacija strojarskog dijela i instrumentacije od strane IVICOM-a

Građenje:
Vođenje građenja te građevinskih i strojarskih radova – glavni inženjer gradilišta