Luka Ploče

Postrojenje u pogonu

IVICOM OPSEG POSLOVA
Izgradnja Terminala o rasutim teretima (Faza I) – usluge konzaltinga i projektiranja.