Revitalizacija elektrofiltera bloka 6 u TE Kakanj

Usluga u tijeku

KUPAC IVICOM-a
Hamon Environmental GmbH, Njemačka / Srpanj 2010.

IVICOM OPSEG POSLOVA

  • Izrada projektne dokumentacije
  • Nadzor nad proizvodnjom
  • Vođenje građenja