Postrojenje “Sv.Juraj” za alternativno gorivo drvne sječke

SvJuraj-alternativno-gorivo-drvene-sjecke

Ishođena građevinska dozvola, postrojenje izgrađeno

KUPAC IVICOM-a
CEMEX Hrvatska / 2011.

IVICOM OPSEG POSLOVA
U svrhu smanjenja emisija stakleničkih plinova u atmosferu, CEMEX Hrvatska d.d. donio je odluku o izgradnji Postrojenja za prihvat, skladištenje i loženje drvene sječke u tvornici cementa Sveti Juraj. Supstitucijom konvencionalnoga fosilnoga goriva (petrolkoks, ugljen) sa obnovljivim, klimatski neutralnim gorivom zadržava se tehnološki proces bez promjene kapaciteta ali se ostvaruje smanjenje emisije onečišćujućih tvari u zrak i okoliš.
S IVICOM-om je sklopljen ugovor za kompletan inženjering (ugovor s klauzulom ”ključ u ruke”): projektiranje, nabavu opreme i materijala, upravljanje projektom izgradnje, projektantski nadzor, probni rad s puštanjem u pogon.

Vrijeme trajanja: 2011.-2013.