CEMEX otprašivanje hladnjaka klinkera u tvornici cementa “10. Kolovoz”

2_Otprasivanje-hladnjaka-klinkera-u-tvornici-cementa-10.-Kolovoz-1

Ishođena uporabna dozvola, postrojenje u pogonu

KUPAC IVICOM-a Contimpianti, Italija / Svibanj 2006.

IVICOM OPSEG POSLOVA
Ishođenje dozvola:

  • Izrada idejnog projekta za lokacijsku dozvolu
  • Izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu
  • Izrada izvedbenog i projekta izvedenog stanja te priprema dokumentacije za tehnički pregled za ishođenje uporabne dozvole

Konzultantske usluge:

  • Priprema natječajne dokumentacije za lokalnu dobavu i usluge, ocjena ponuda i ugovaranje u ime Klijenta

Građenje:
Vođenje građenja te građevinskih i strojarskih radova – glavni inženjer gradilišta