Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)–2 (KK.03.2.1.19)

Vijesti on 1 Mar , 2020
  1. prosinca 2019. godine IVICOM Consulting d.o.o. za usluge potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 543.580,30 kuna, dok je ukupna vrijednost projekta 1.055.522,14 kuna.

Provedbom predloženog projekta IVICOM Consulting d.o.o. uvodi informacijsko komunikacijsku tehnologiju sa svrhom jačanja tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti. Poboljšanom primjenom informacijsko komunikacijske tehnologije optimizirat će se poslovni procesi, integrirati poslovanje, povećati učinkovitost tijeka rada te poboljšati interakcija s klijentima i dobavljačima radi čega se očekuje povećanje prihoda za preko 3% u odnosu na 2017. godinu, unapređenje poslovnih procesa te zapošljavanje dvije nove osobe do 2024. godine.

Kontinuiranim rastom poslovanja javila se potreba za informacijsko komunikacijskom tehnologijom koja bi kvalitetno pratila naš korak i administrativno podržala djelatnosti kojima se bavimo, optimizirala poslovne procese, integrirala poslovne funkcije, povećala učinkovitost tijeka rada i poboljšala interakciju s klijentima i dobavljačima i posljedično poboljšala tržišni položaj tvrtke.

Osnovne informacije projekta:

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program: Operativni program konkurentnost i kohezija (2014.-2020.)

Naziv poziva: POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2 (KK.03.2.1.19)

Naziv projekta: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i

komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Ukupna vrijednost projekta: 1.055.522,14 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 836.277,40 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1.10.2019. – 1.01.2022.

Posredničko tijelo 1: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Posredničko tijelo 2: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Voditelj projekta: Ivica Bajsić

 

Više o Europskom strukturnom fondu i Operativnom programu konkurentnost i kohezija 2014.-2020 na linku: http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj i https://opzo-opkk.hr/

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 Sadržaj materijala isključiva je odgovornost IVICOM Consulting d.o.o.