Proizvodnja, skladištenje i otprema propena i propana u Rafineriji nafte Rijeka

Proizvodnja, skladištenje i otprema propena i propana u Rafineriji nafte Rijeka

Rekonstrukcija i modernizacija Rafinerije nafte Rijeka – Silos za koks i luka za pretovar

Rekonstrukcija i modernizacija Rafinerije nafte Rijeka – Silos za koks i luka za pretovar

 

Vjetroelektrana Krnovo, 72 MW

Vjetroelektrana Krnovo, 72 MW

Rekonstrukcija i modernizacija Rafinerije nafte Rijeka – DCU

Rekonstrukcija i modernizacija Rafinerije nafte Rijeka – DCU