Vjetroelektrana Velika Glava, Bubrig i Crni Vrh

Postrojenje u pogonu