Luka Ploče

Luka Ploče

Postrojenje u pogonu (više…)

Vjetroelektrana Velika Glava, Bubrig i Crni Vrh

Vjetroelektrana Velika Glava, Bubrig i Crni Vrh

Postrojenje u pogonu

INA Rafinerija nafte Sisak postrojenje za izomerizaciju

INA Rafinerija nafte Sisak postrojenje za izomerizaciju

Ishođena građevinska dozvola, postrojenje izgrađeno (više…)

Revitalizacija elektrofiltera bloka 6 u TE Kakanj

Revitalizacija elektrofiltera bloka 6 u TE Kakanj

Usluga u tijeku (više…)